ငါးေယာင္ေဆာင္တဲ့ ပန္းမေသခ်ာတာေတြ မ်ားလာတဲ့အခါ .. ပုိ ႏႈတ္ဆိတ္တတ္လာတယ္ ..
အခ်ိန္က ေျပာျပသြားမွာပါ ဆုိတာမ်ဴိးကုိလည္းမယံုၾကည္ျပန္ဘူး ..
အသြားအျပန္ဆုိတာလည္း အခ်ိန္ကုိက္ လြဲတတ္တာမ်ဴိးကုိး ..
ဒီလုိနဲ႕ .. ေသြးေအးတတ္တဲ့ ငါး ေယာင္ေဆာင္ တတ္လာေတာ့တာပဲ ..
ကုိယ္ဟာ ပန္းတပြင့္ပါ .. ငါးေယာင္ေဆာင္ထားခဲ့တဲ့ ပန္းတပြင့္ပါ ..
ေန ေရ ေလ အျပင္ အၾကင္နာတရားေတြလုိအပ္တဲ့ပန္းတပြင့္ပါ ..
မင္း ၾကားနုိင္မလားလုိ႔ ကုိယ္ နည္းမ်ဴိးစံုနဲ႕ ေျပာျပေပမယ့္ နားေထာင္သူဘက္က မၾကားခ်င္ေယာင္ေဆာင္တဲ့အခါ .. နႈတ္ဆိတ္တတ္သြားတဲ့ ပန္းတပြင့္ပါ ..
တိတိက်က် ေျပာရရင္ .. နာက်င္ခံစားဖုိ႔ မတတ္နုိင္ေတာ့လုိ႔ ေသြးေအးတဲ့ငါး ေယာင္ေဆာင္ ထားတဲ့ ပန္းတပြင့္ပါ ...
#MiNweAye #InsideMe

Comments

Popular posts from this blog

ႏြံ

အိပ္မက္