ႏြံ

မင္းရိွတဲ့အရပ္ဖက္ မ်က္ႏွာမူရင္း ေျခလွမ္းေတြ ရပ္ေနဖုိ႔ .. ဒါမွမဟုတ္ .. ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခဲ့ဖုိ႔ ကုိယ္ ခနခန ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္ ..
ေနာက္ျပန္မဆုတ္ျဖစ္ေအာင္ ျငိေနတဲ့ ၾကိဳးရယ္ ..
ေရွ႕မတုိးျဖစ္ေအာင္ တုန္႕ေနတဲ့ ေျခလွမ္းေတြရယ္ ..
ကုိယ္ နစ္ ေနတဲ့ ႏြံထဲ ကုိယ္ဟာ ေရွ႕မတုိးျဖစ္ ေနာက္မဆုတ္ျဖစ္နဲ႕ .. ဒီေနရာဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ပုိ္င္ေနရာလုိ႔ေတာင္ ထင္မွတ္မွားလာမိ ...

Comments

Popular posts from this blog

ငါးေယာင္ေဆာင္တဲ့ ပန္း

ပ်ဴိးတဲ့ပန္း